پایگاه خبری مازندرانه در روز پزشک به سراغ جمعی از پزشکان آملی رفت و گفتگوی کوتاهی را با این قشر زحمتکش جامعه انجام داد.

گزارشگر سحر صالحی