درمانگاه ولایت شهرستان آمل با ریاست دکتر احمد سفری با شروع هفته بسیج در طرحی به نام کرامت به صورت رایگان ویزیت و درمان افراد مناطق آسیب پذیر شهرستان را از ۳۰ آبان به مدت یک هفته انجام خواهد داد و علاوه بر آن در طول این یک هفته عموم مردم شهرستان آمل نیز می توانند با ۵۰ درصد تخفیف می توانند از مزایای این درمانگاه استفاده نمایند.