پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به قیمت بالا، کمبود و عرضه عحیب و غریب روغن در بازار به سراغ کسبه ها و آقای حسینی مسئول اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شهرستان آمل رفته تا گزارشی در این خصوص تهیه کند.

گزارشگر: سحر صالحی