یزدانی مدیر کارگاه پروژه ورزشگاه شهید چمران آمل در گفتگو با مازندرانه گفت: بر اساس قول های داده شده اگر تعهدات مالی پرداخت شود و تامین اعتبار صورت پذیرد، فاز اول ورزشگاه که شامل زمین چمن، صندلی ها و دکل های روشنایی هستند، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا ۱۵ اسفند ۹۹ تکمیل می شود . وی افزود : برای تکمیل نهایی فاز دوم و سوم ورزشگاه چمران نیز مبلغی حدود ۲۰ الی ۲۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تامین، می توانیم کمتر از ۷ ماه این پروژه را نهایی کنیم.