محمد جعفری کارشناس ارشد مهندسی پزشکی با حضور در پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به ۱۰ سوال رایج در خصوص ویژگی های یک ماسک استاندارد پاسخ داد.