آبشار عاطفه های غرب استان مازندران از بابل تا رامسر با کمک مردم و خیرین اقدام به تهیه ۵۰۰ سری جهیزیه برای نوعروسان به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان کردند.

معصومه ساغری مرکز نیکوکاری آبشار عاطفه ها شهرستان آمل در گفتگوی کوتاه با مازندرانه بیان کرد : ۱۰۰ سری جهیزیه از این تعداد به نوعروسان آملی اختصاص یافت.