پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه همزمان با آغاز واکسن کرونا و تزریق آن به ۱۰۵ نفر از کادر درمان شهرستان آمل به سراغ مردم رفت تا نظر آنها را در خصوص واکسن کرونا جویا شود.