پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی(۱۰ سپتامبر) به سراغ مردم رفت تا از مردم عواملی که منجربه خودکشی می شود را جویا شود.

همچنین به همین منظور در ادامه به سراغ دکتر ترگل امیدوار روانپزشک خوب آملی رفتیم تا در خصوص موضوع امروز گزارشمان یعنی خودکشی، به صورت تخصصی به گفتگو بپردازیم.