ظهر امروز جلسه ای مشترک بین رئیس انجمن ورزش چوگو فدراسیون ورزش های همگانی کشور، معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران، رئیس هیات ورزش های همگانی مازندران و رئیس کمیته بین الملل انجمن چوگو فدراسیون ورزش های همگانی به میزبانی شهرستان ساری به منظور بسط و گسترش ورزش چوگو در مازندران برگزار شد.

طالب رجب پور رئیس انجمن چوگو فدراسیون ورزش های همگانی کشور در این دیدار گفت: مهندس ابوطالبی در هیات ورزش های همگانی مازندران عملکرد فوق العاده ای داشته است و نعمتی برای ورزش همگانی کشور می باشد و قطعا با این پتانسیل، مازندران می تواند خاستگاه ورزش چوگو در کشور و جهان باشد.

روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران نیز در این نشست بیان کرد: مازندران میزبانی آخرین مسابقات ملی چوگو را انجام داده بود و با توجه به برگزاری مناسب آن و همچنین از آنجایی که انجمن چوگو قصد بین المللی کردن این ورزش را دارد، طی این جلسه آمادگی خود را برای میزبانی برگزاری مسابقات بین المللی چوگو در مازندران پس از عادی شدن اوضاع کرونایی کشور، اعلام کردیم و در تلاش هستیم خاستگاه این ورزش را در دنیا به نام مازندران ثبت کنیم.