صبح امروز با حضور عباس زارع مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، آیین نامگذاری نگارخانه استاد فریبرز زرشناس به پاس خدمات ۵۰ ساله ایشان در عرصه فرهنگ و هنر کشور، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل برگزار شد.