پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹ مصلی میربزرگ آمل با رعایت تمامی شرایط و ضوابط مد نظر وزارت بهداشت در ۱۰ لاین به همشهریان آملی خدمات ارائه می‌کند و روزانه ظرفیت واکسینه کردن هزار تا ۵ هزار نفر در این مکان امکان پذیر است.