پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت روز معمار به سراغ دامون توکلی یکی از معماران خوب استان مازندران و شهرستان آمل رفت و گفتگوی جذابی با ایشان انجام داد.