پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور معرفی کامل دانشکده فنی و حرفه ای علامه حسن زاده آملی به سراغ دکتر قربان قاسمی ریاست این دانشکده رفت و گفتگوی جذابی با ایشان ترتیب داد.