میلاد عبدلی هنرمند مطرح آملی، در وصف اتفاقات اخیر شهرستان آمل و ناحقی های صورت گرفته، شعری زیبا از شاعر ارزشمند آملی، محمود پولادی را سرود.