مسابقات قهرمانی جوانان و سومین دوره رقابت های انتخابی استعداد های برتر استان مازندران طی ۲ روز پنجشنبه و جمعه در سالن شهید قاسمی شهرستان آمل برگزار شد.

گفتنی است در پایان این رقابت ها در بخش آقایان تیم های کبدی ساری، آمل و محمودآباد و همچنین در بخش بانوان تیم های ساری، آمل و جویبار به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.