طی ۲ روز گذشته، سومین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی استان مازندران با حضور ۵۵ ورزشکار حرفه ای این ر‌شته در ۲ بخش آقایان و بانوان به میزبانی هیات تیراندازی آمل و با حضور رئیس هیات تیراندازی مازندران در این شهرستان برگزار شد.