مهرداد فولاد رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ تاکنون به کشاورزان شهرستان آمل از منابع اعتباری، ۱۰۰ میلیارد تومان در بخش های مختلف گلخانه، صنایع، دام و طیور و سایر موارد، تسهیلات ارائه شد.