عباس زارع مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران به مناسبت روز گرامیداشت زبان مادری طی گفتگو با خبرنگار مازندرانه بیان کرد: ترویج زبان مادری باید از بچگی و در خانواده ها شروع شود و باید به این جمع بندی برسیم که زبان ما یکی از ارکان پیشرفت ما خواهد بود و در سطح ملی باید به آن افتخار کنیم.