پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت روز مهندس به سراغ فاطمه ابراهیم زاده عضو هیات رئیسه نظام مهندسی استان مازندران رفت و گفتگوی جذابی با ایشان ترتیب داد.