پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به اینکه کشت کلزا در کشور می تواند حجم واردات روغن خام به کشور را کاهش دهد، به سراغ کلزا کاران روستای تسکابن بخش امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل رفت و گفتگویی با آنها ترتیب داد.

لازم به ذکر است در سال گذشته ۲۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آمل زیر کشت کلزا رفت و امسال خوشبختانه با رشدی تقریبا ۲ برابر این رقم به ۵۱۶ هکتار رسید.

خبر و گزارش: سحر صالحی