روز گذشته بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه های شهرستان آمل به مناسبت مبعث حضرت رسول، ۵۰ جهیزیه تحویل نوعروسان آملی به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال داد.