بازدید میدانی فرماندار ویژه شهرستان آمل از روستاهای بخش دشت‌سر با همراهی روسای دستگاه‌های آب‌، برق، مخابرات، راهداری، جهادکشاورزی، محیط‌زیست، کمیته امداد، گاز، بنیاد مسکن، بهداشت، امور آب و سایر مسولین روز گذشته انجام شد.