صبح امروز با حضور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل، دکتر آسوری مدیرعامل خیریه آرین، هنرمندان و دوستداران هنر، نمایشگاه هنرمندان آملی با ۶۷ اثر از ۵۱ هنرمند به نفع بیماران سرطانی آرین افتتاح شد.