عصر امروز طی جلسه ای در فرمانداری آمل، حواله ۳۰۰ تنی قیر رایگان برای آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهر امامزاده عبدالله ع، توسط فرماندار آمل به شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله ع تحویل داده شد.