طایفه ایرایی در حسینیه قائم آل محمد شهرستان آمل، شب پنجم ماه محرم الحرام را به عزاداری پرداختند.