روز گذشته مزرعه کودک اکسین در اقدامی شایسته و با نگاه اجتماع محورانه و دغدغه اجتماعی به مناسبت ماه محرم الحرام، میزبان ۶۰ کودک تحت پوشش بهزیستی از مراکز مثبت زندگی شهرستان آمل بود.