صبح امروز در چهارمین روز هفته دولت پروژه های آسفالت و زیر سازی ۴ روستای تازه آباد لیتکوه بخش مرکزی، آهنگرکلا هراز پی، روکش و دیورز شهرستان آمل با حضور نماینده مردم آمل در مجلس، فرماندار ویژه آمل و دیگر مسولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.