به مناسبت هفته دولت مرکز نگهداری فرزندان بهشت آمل با حضور دکتر نصیری معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، دکتر بریمانی مدیر کل بهزیستی استان مازندران، فرماندار ویژه شهرستان آمل و دیگر مسولین در روستای سنگ بست بخش مرکزی شهرستان آمل افتتاح شد.