کارگاه توانمند سازی فرآیند های آموزشی جمعیت هلال احمر با حضور مدیران کل آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور و نمایندگان ۲۱ شهرستان استان مازندران در هتل المپیک شهرستان آمل طی ۲ روز برگزار شد.