بازارچه مهربونی به همت انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین به مدت ۳ روز در شهرستان آمل برگزار شد.