به مناسبت هفته گردشگری و در راستای حمایت، بازدیدی از واحد های صنفی، گردشگری و بوم گردی شهرستان آمل با حضور فرماندار و روسای ادارات مرتبط با گردشگری انجام شد.