پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت روز عصای سفید به سراغ کبری اسفندیاریان ریاست اداره بهزیستی شهرستان آمل رفت و گفتگویی در خصوص وضعیت نابینایان با ایشان ترتیب داد.