روز گذشته مجموعه اکسین شهرستان آمل در حرکتی شایسته به مناسبت روز زن و مادر طی مراسمی باشکوه از بانوان نمونه و شایسته آملی در بخش های مختلف تجلیل کرد.