خبر، گزارش و ادیت: سید مصطفی صادقی/پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه پروژه ی جدیدی را در سال ۱۴۰۱ با عنوان معرفی روستاهای استان مازندران به منظور نشان دادن زندگی روستایی و توانمندی های موجود در روستا آغاز کرد و در همین راستا در هشتمین گام برای تهیه گزارش به روستای زیبای رودبار هراز پی با پتانسیل های موجود بسیار در بخش مرکزی شهرستان آمل رفت.

گفتنی است این گزارش در فصل بهار ١۴۰١ ضبط شده است و به علت حذف شدن فایلها و بازیابی اطلاعات، در حال حاضر منتشر شده است.