به نقل از وبلاگ معبر شهدا /

به نقل از آیت الله بهجت

? رازهای موفقیت مخصوص هر ماه

برای موفقیت در زندگی و رفع مشکلات تان بنا بر ماه تولد خود نکات زیر را مطالعه کنید .

متولدین فروردین ؛
خواندن آیت الکرسی + سوره کهف + ۱۰۰صلوات .

متولدین اردیبهشت ؛
خواندن چهار قل + سوره یاسین + دو رکعت نماز حاجت در زمان گرفتاری .

متولدین خرداد ؛
استغفار کردن + خواندن سور ه حمد + چهار قل + صدقه دادن هر روزه .

متولدین تیر ؛
گذشت از خطاهای دیگران + خواندن سوره نباء + استعاذه + صدقه دادن هر روزه .

متولدین مرداد ؛
خشوع و فروتنی داشتن + خواندن سوره الرحمن + ۱۰۰ صلوات .

متولدین شهریور ؛
صله ی رحم + خواندن سوره واقعه + صدقه دادن هر روزه .

متولدین مهر ؛
خواندن آیت الکرسی + سوره ملک + صدقه دادن هر روزه .

متولدین آبان ؛
استغفار کردن + خواندن سوره قریش + ۱۰۰صلوات .

متولدین آذر ؛
خواندن آیت الکرسی + خواندن سوره زلزال + دو رکعت نماز حاجت در زمان گرفتاری .

متولدین دی ؛
گذشت و عطوفت داشتن + خواندن سوره تکویر + صدقه دادن هر روزه .

متولدین بهمن ؛
استغفار کردن + خواندن سوره قدر + ۱۰۰صلوات .

متولدین اسفند ؛
خواندن آیت الکرسی + خواندن سوره شمس + صدقه دادن هر روزه .