اجتماعی » فضای مجازی » فیلم » مازندران » مذهبی
کد خبر : 150325
سه شنبه - ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۴

عشق به امام حسین (ع) از کودکی آغاز می شود

کودکان امروز آینده سازان و نگارندگان فرداهای ما هستند،اگر عشق و معرفت به امام حسین(ع) از کودکی در ذهنشان ریشه کند،عمل حسینی هم در آینده آنها دیده خواهد شد.

عشق به امام حسین (ع) از کودکی آغاز می شود

کودکان امروز آینده سازان و نگارندگان فرداهای ما هستند،اگر عشق و معرفت به امام حسین(ع) از کودکی در ذهنشان ریشه کند،عمل حسینی هم در آینده آنها دیده خواهد شد.