مازندرانه گزارش می دهد؛

ششمین اردوی جهادی شهدای بهزیستی مازندران در روستای مریج محله آمل برگزار شد

روز گذشته به همت اداره بهزیستی شهرستان آمل، مرکز مثبت زندگی بخش دابودشت، بسیج جامعه پزشکی، دهیاری و شورای اسلامی روستای مریج محله، ششمین اردوی جهادی شهدای بهزیستی مازندران با هدف آگاهی دادن به مردم و آشنایی با خدمات بهزیستی در حسینیه روستای مریج محله شهرستان آمل با استقبال پرشور مردم روستا و ارائه خدماتی نظیر دندان پزشکی، پزشکی، مشاوره، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، تست ایدز و غیره برگزار شد.

ششمین اردوی جهادی شهدای بهزیستی مازندران در روستای مریج محله آمل برگزار شد

روز گذشته به همت اداره بهزیستی شهرستان آمل، مرکز مثبت زندگی بخش دابودشت، بسیج جامعه پزشکی، دهیاری و شورای اسلامی روستای مریج محله، ششمین اردوی جهادی شهدای بهزیستی مازندران با هدف آگاهی دادن به مردم و آشنایی با خدمات بهزیستی در حسینیه روستای مریج محله شهرستان آمل با استقبال پرشور مردم روستا و ارائه خدماتی نظیر دندان پزشکی، پزشکی، مشاوره، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، تست ایدز و غیره برگزار شد. (بیشتر…)