شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱- Jun 25 2022
اخبار ویژه

مازندرانه گزارش می دهد؛

کسب رتبه برتر خیریه انجمن آرین آمل در کشور/ گلریزان مجازی انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین نیازمند حمایت مردم

انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین در شهرستان آمل با عملکرد درخشان خود توانست در عین شایستگی بر اساس معیارهای وزارت بهداشت، رتبه برتر را از بین 2 هزار...

پزشکی


طراحی و اجرا: طراحان شمال