جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳- Apr 19 2024


واحد زیباسازی شهرداری آمل در ایام محرم گل کاشت

با ورود ماه محرم الحرام واحد زیباسازی شهرداری آمل با مدیر توانمند و جوان خود توانست با نصب المانهای زیبا در نقاط مختلف شهرستان آملی تحسین همگان را بر انگیزد.

MG 5419
MG 5423
MG 5426
MG 5429
MG 5432
MG 5435
MG 5437
MG 5440
MG 5443
MG 5445
MG 5448
MG 5449
MG 5451
MG 5455
MG 5457
MG 5461
MG 5465
MG 5468
MG 5471
MG 5475
MG 5480
MG 5481طراحی و اجرا: طراحان شمال