مازندرانه گزارش می دهد؛

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت در دانشگاه مازندران افتتاح شد

صبح امروز پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت با حضور ٨۶ دانشگاه از سراسر کشور در دانشگاه مازندران شهرستان بابلسر افتتاح شد.

صبح امروز پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت با حضور ٨۶ دانشگاه از سراسر کشور در دانشگاه مازندران شهرستان بابلسر افتتاح شد. (بیشتر…)