صبح امروز پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت با حضور ٨۶ دانشگاه از سراسر کشور در دانشگاه مازندران شهرستان بابلسر افتتاح شد.