شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱- Aug 13 2022
اخبار ویژه

مازندرانه گزارش می دهد؛

برگزاری مراسم روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای در آمل/فعالیت ۲۰ مرکز دولتی و ۱۴۹۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در مازندران

برگزاری مراسم روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای در آمل/فعالیت 20 مرکز دولتی و 1495 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در مازندران...

علم و فناوری


طراحی و اجرا: طراحان شمال