امامزاده عبدالله شهر هوشمند؛

امضای اولین تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری مازندران در شهر امامزاده عبدالله

علی نوروزی مدیر عامل مخابرات مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در حاشیه برگزاری امضای تفآهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری شهرداری امامزاده عبدالله و مخابرات منطقه مازندران گفت : این پروژه شامل ١۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد ریال می باشد که فاز اول آن تا پایان سال ١۴٠٢ در شهر امامزاده عبدالله شهرستان آمل اجرا می شود.

علی نوروزی مدیر عامل مخابرات مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در حاشیه برگزاری امضای تفآهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری شهرداری امامزاده عبدالله و مخابرات منطقه مازندران گفت : این پروژه شامل ١۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد ریال می باشد که فاز اول آن تا پایان سال ١۴٠٢ در شهر امامزاده عبدالله شهرستان آمل اجرا می شود. (بیشتر…)