علی نوروزی مدیر عامل مخابرات مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در حاشیه برگزاری امضای تفآهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری شهرداری امامزاده عبدالله و مخابرات منطقه مازندران گفت : این پروژه شامل ١۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد ریال می باشد که فاز اول آن تا پایان سال ١۴٠٢ در شهر امامزاده عبدالله شهرستان آمل اجرا می شود.