دومین جلسه شورای اداری شهرستان جویبار با محوریت  برگزاری نهمین جشنواره رضوی در کتابخانه میر عیسی هاشمیان شورکا با حضور رییس اداره شهرستان جویبار آقای اکبری و رییس کتابخانه میر عیسی هاشمیان آقای دکتر رستخیز و با حضور همکاران برگزار گردید . در این جلسه برای هرچه بهتر اجرا شدن مسابقه جشنواره رضوی تاکید و پیشنهاداتی ارائه شد .

دراین جلسه مسئول کتابخانه حجه الاسلام اکبریان آقای علی دائمی کتاب “باز جویی از صدام :تخلیه اطلاعاتی از رئیس جمهور اثر جان نیکلسون”  را معرفی کردند.