برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع آزادی صادرات برای جوجه کِشی‌ها پرداخته است.

هفته گذشته خبری درباره تلف کردن عمدی جوجه‌های سالم به دلیل مازاد تولید، در فضای مجازی پخش و چند روز پس از این اتفاق، صادرات جوجه، آزاد اعلام شد.

دانلود