برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع نظارت پر ایراد مسئولان بر کیفیت ساخت مدارس پرداخته است.

در حالی که چند روزی تا آغاز مدارس باقی نمانده و وزارت آموزش و پرورش بر برچیده شدن تمام مدارس خشتی و گلی تا پایان شهریور تاکید کرده است،  مدرسه دانش آموزان مسجد سلیمان، امسال فقط به کانکس خلاصه شده است.
این دانش آموزان تا سال گذشته از مدارس نوساز استفاده می‌کردند اما این مدارس بر اثر یک زلزله نه چندان قوی، تخریب شده که نشان از نظارت‌های ضعیف و پر ایراد است.

دانلود