برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع گردشگری معنوی پرداخته است.

گردشگری معنوی یکی از شاخه‌های جدید صنعت گردشگری است که استقبال از آن در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیری روبرو شده است.

دانلود