برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع پیامدهای پایدار ماندن گرانی رب گوجه فرنگی پرداخته است.

در حالی که قیمت گوجه فرنگی برای کارخانه‌داران به حدود یک دهم سال گذشته رسیده، قیمت رب گوجه به جای کاهش، افزایش یافته است.
تعزیرات، قیمت ۱۶ هزار تومانی را برای هر قوطی رب تعیین کرده که به گفته فعالان بازار، این قیمت، حدود ۶۰ درصد از قیمت واقعی گران‌تر است.
مردم نیز در پاسخ به این گرانی، به تولید رب خانگی اقدام کرده‌اند.

دانلود