برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی طرحی جدید برای خانه‌دار شدن مردم پرداخته است.

طرح مسکن کم متراژ، یکی از طرح‌های جدید شهرداری تهران و دولت برای خانه‌دار شدن مردم اعلام شده است.
بر اساس این طرح، خانه هایی با متراژ حدود ۳۰ متر احداث می‌شود، که با وجود افزایش احتمال خانه‌دار شدن قشرهای کم‌بضاعت جامعه، ممکن است پیامدهای سنگین اجتماعی و فرهنگی، گریبانگیر سبک زندگی مردم شود.

دانلود